2015 Bağkur Affı Kapsamı

Bu konuda sizlere 2015 Bağkur Affı Kapsamı konusunda bilgi vereceğiz. Bağkura borcu olanlar dikkat bu haber sizler amaçlı geliyor , ne civarı borcunuz var , erken yatırana indirim var mı? Nihai ödeme günü ne süre ya da borçlar taksitlere ayrılacak mi?

Prim Affı Uygulaması

Bağ – Kur’da prim affı: Prim affı tertip etmesi Sosyal Sigortalar borçluları amaçlı olduğu benzeri , Bağ – Kur sigorta prim borcu olanlar amaçlı de aynı ve bir sürü avantajlı hükümler içermektedir . Bu hafta prim affı konusunda nihai olarak Bağ – Kur prim affı uygulamasını açıklayacağız .
Bağ – Kur prim affı kimleri kapsıyor? Öncelikle bu problemin cevabını bulmamız gerekiyor .
Bağ – Kur prim affı 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Öbür Müstakil Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasayi ile 2926 sayılı Tarımda Bizzat Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların , borçlarını kapsamaktadır .
Halk içerisinde ” esnaf ” Bağ – Kur ve ” tarım ” Bağ – Kurlusu olarak malum sigortalıların 31 Mart 2008 tarihine civarı meydana gelen prim ve sosyal güvenlik dayanak borçları af kapsamına girmektedir .
Bağ – Kur sigortalılarının borçlarının saptama edilebilmesi amaçlı vergi daireleri , esnaf ve sanatkâr sicili ya da yasayla heyeti meslek odalarından edinilen bilgi ve belgelere gereksinim duyulmaktadır . Bunun amaçlı , Bağ – Kur prim borçlularının mevzubahis aftan yararlanabilmesi amaçlı mutlaka bu bilgi ve vesikalari bitirip çabuk bir biçimde borçlarının miktarını kesin olarak belirlemeleri gerekli .

PEŞİN ÖDEYENE KOCAMAN İNDİRİM

Bağ – Kur prim borçlularının peşin ödeme yolunu seçim ederek borç aslının tamamını ve bugüne civarı hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15 başvuru tarihini takip edilen bir ay içerisinde ödenmesi şeklinde , gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 85’i terkin edilecek .
Daha açık bir ifade ile konuşacak olursak , prim borcunu peşin ödemek talep eden sigortalıların bugüne civarı işlemiş meydana gelen getirilerinin yüzde 85’i silinecektir .
Örneğin , 1985 yılında Bağ – Kur’a kayıt meydana gelen ve birkaç yıl primlerini ödemiş olmakla beraber bugüne civarı biriken borcu prim aslı 10 bin YTL , gecikme zammı 20 bin YTL olmak üzere toplamda 30 bin YTL prim borcu meydana gelen bir Bağ – Kur sigortalısı peşin ödeme seçeneğini seçmesi şeklinde toplamda 13 bin YTL ödeme inşa ederek borcundan kurtulabilecektir .
Örneğimizdeki sigortalı , Bağ – Kur prim aslının tamamı meydana gelen 10 bin YTL ve bugüne civarı işleyen faizden 3 bin YTL ödeme yapacaktır . Borçlu adına işleyen faizin yüzde 85’i yani 17 bin YTL terkin edilmiştir .
Taksitle ödeme yolunun seçim edilmesi şeklinde , borç asıllarına , müracaatın yapıldığı ayın sonuna civarı sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; on iki aya civarı taksitlendirmelerde yüzde 55’i silinecektir .
On iki aydan pek yirmi dört aya civarı taksit tercihinde ise hesaplanan faizin yüzde 30’u silinecektir .
İlk taksitin ödeme yükümlülüğü , müracaatın yapıldığı ayı takip edilen ayda başlar .
Af başvuruyu sırasında da taksitle ödeme yolu seçilip daha ardından taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi şeklinde , başlangıçta seçilen taksitlendirme müddetine ilişkili terkin oranı değiştirilmez . 1 Nisan 2008 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe civarı tahakkuk eden ve ödenmemiş meydana gelen maaş primler ile bu primlere uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı da ilk taksitle beraber ödenir .

TAKSİT İHLALİNİZ ÜÇÜ GEÇMESİN

Bağ – Kur prim affından taksit yöntemi ile faydalanan sigortalılar bir takvim seneyi içerisinde üç defadan pek taksit ödemezlerse prim affı hükümlerinden yararlanamayacaklardır . Yapılandırma işlemleri bozulacaktır .
Öte taraftan bir takvim yılında üç defaya civarı ödenmeyen ya da noksan ödenen taksit meblağlarını en geç nihai taksiti takip edilen ayın sonuna civarı ödemezlerse yeniden af kapsamı dışarısında tutulacaklardır . Üç defaya civarı meydana gelen taksit ihlallerinde nihai taksit ödeme müddetine civarı hesaplanan üremi ile beraber ödemeleri şeklinde af kararları aynen geçerli olacaktır .
Son olarak şunu hatırlatmak talep ediyorum . Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bugünlerde uygulanan prim affı bugüne civarı çıkarılmış en avantajlı bir af uygulamasıdır . Bu Benzeri bir düzenlemeden borçlu meydana gelen herkesin bunu bir vesile bilerek mutlaka ve mutlaka yararlanmasını öneri ediyoruz . Bu Benzeri geniş bir affın tekrar olabileceğini düşünemiyorum .
Prim affına nihai başvuru tarihi 28 Temmuz 2008 olup olası olduğu civarı nihai günü beklemeden başvurularınızı yapmanızı öneri ediyoruz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.